Vi rekrutterer! Se ledige stillinger

Tips en venn om "Konverteringsoptimalisering (CRO)"

Del siden via sosiale medier

Meld deg på nyhetsbrev fra RED Performance

  • Vi sender ut e-poster ca 1 gang per uke
  • Siste nytt fra bransjen og RED
  • Produktoppdateringer, tips og nyheter
  • How-to-guides

Betingelser for kursdeltakere

Påmelding

Påmelding er bindende.

Fakturering

Faktura sender etter kursdeltakelse med 20 dagers betalingsfrist.

Kansellering

Med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Ved en eventuell avlysning varsles dette senest to arbeidsdager før kursdato.

Konverteringsoptimalisering (CRO)

Konverteringsoptimalisering (CRO) handler om å få en større andel av de som besøker nettsidene dine til å gjøre det du ønsker at de skal gjøre; å konvertere. I RED Performance setter vi dette arbeidet sentralt i enhver vellykket digital satsing.

For kunder som ønsker å hente maksimalt ut av trafikken de får til nettstedet sitt, tilbyr vi en rekke tjenester innenfor konverteringsoptimalisering. Mange setter likhetstegn mellom A/B-testing og optimalisering av konverteringsrate, men vi arbeider med en helhetlig og kontinuerlig tilnærming.

Arbeid med å optimalisere konvertering er en prosess der vi sørger for å veksle mellom ulike former for analyser, tester eller tiltak.

Om en nettbutikk har 3% konverteringsrate, forlater hele 97% av de besøkende nettsiden uten å ha handlet. Ved å optimalisere nettbutikken for salg kan vi endre på dette bildet, slik at en større andel besøkende handler.

Men hva er en konvertering for deg som ikke selger produkter online – hvordan kan man optimalisere et nettsted for slikt? Da er det viktig å forstå at alle nettsted har en målsetning. Noe så enkelt som å spre informasjon til en spesifikk målgruppe eller skape engasjement rundt en sak eller et konsept, kan være formålet med et nettsted. Vi jobber for å forbedre nettsteders evne til å nå sine mål.

Helhetlig analyse av ditt nettsted

Ved først å utføre en grundig analyse av ditt nettsted, finner vi problemer som senker konverteringsraten. Etter analysen gir vi konkrete forslag til forbedringer eller hypoteser som bør A/B-testes, for på den måten å øke konverteringsraten. Andre ganger gjør vi funn som krever direkte involvering av målgruppen for nettstedet, gjennom brukertesting.

Best Practice-analyse

Ofte opplever vi at nettsteder har mangler som bør rettes uten testing. Dette kan være rene UX-feil og andre konverteringsdrepere. Gjennom vårt arbeid erverver vi mange slike erfaringer. Dette er sånn sett en ren erfaringsbasert analyse, der vi gjør en gjennomgang av utforming og funksjonalitet i henhold til «best practice».

Teknisk analyse

I den tekniske analysen ser vi på nettstedets konverteringsrate opp mot aspekter som nettstedshastighet, besøkendes nettlesere og enheter. Analysen kan for eksempel finne at konverteringsraten på Internet Explorer 9 er 50% dårligere enn på Chrome 43.

Klikkanalyse ved hjelp av heatmaps

Ved å analysere heatmaps av nettstedet, får vi innsikt i hvordan besøkende navigerer. For eksempel hvilke lenker eller bannere de klikker på – eller ikke klikker på. Heatmaps gir også innsikt i om brukerne scroller, og hvor store deler av siden størsteparten av besøkende faktisk ser. Denne innsikten er med på å danne grunnlaget for hypoteser som kan bekreftes eller avkreftes med testing.

Brukertesting og kvalitative analyser

Hva tenker folk når de besøker nettstedet ditt? Hva føler de? Hva driver dem til å gjøre den handlingen du ønsker? Gjennom brukertesting finner vi problemer ved nettstedet som vi kun kan finne ut av ved å observere og snakke med besøkende.

I samarbeid med vårt søsterselskap SeeYou, kan vi levere et litt annerledes brukertesting-produkt. Ved å kombinere 20-års erfaring fra SeeYous kundestrømsanalyser innen klassisk retail, med konverteringsoptimaliseringslogikk kan vi skape helt nye muligheter sammen med våre kunder.

A/B-testing

Får vi flere salg i nettbutikken med større produktbilder på kategorisidene? A/B-testing gir deg svar på om hypoteser fra analysene stemmer. Ved å sende 50% av trafikken til den originale versjonen og 50% til en ny versjon der man tester hypotesen, får du tallenes tale på hvilken løsning som lønner seg.

A/B-testiing

RED Performance holder tak i alle aspektene rundt A/B testing, utvikling av variasjoner, implementasjon og tolking av resultater. Her er vi også plattform uavhengig, men kjører stort sett våre tester i Optimizely.

 

Google-sertifikat Bra søk-badge
RED Gruppen logo
Cookies / Informasjonskapsler